Изложба слика са бардачке колоније 20. маја у склопу Ноћи музеја
15. мај, 2018.
Каратисти из цијеле бивше Југославије стижу у Србац на међународно такмичење
16. мај, 2018.

Привредна комора стимулише сектор дрвопрераде, металопрераде и текстила/обуће

Привредна комора Републике Српске расписала је јавни позив у оквиру Пројекта за подршку привредним друштвима у активностима обуке радне снаге, увођења, сертификације и ресертификације стандарда квалитета и приступа тржиштима

Пројекат подршке намјењен је малим и средњим предузећима (привредним друштвима), групи привредних друштава или организацијама које врше услугу за привредна друштва (нпр. центри за обуку, развојне агенције, и слично) која послују у сектору дрвопрераде, металопрераде, или текстила/обуће за суфинансирање сљедећих активности: 

• Обуке радне снаге кроз програме доквалификације, преквалификације или кроз ангажман консултаната/тренера за одређену област, 
• Увођење, сертификација или ресертификација система управљања квалитетом и/или производа, 
• Приступ тржиштима, односно активности које ће директно утицати на повећање обима продаје и извоза (нпр. израда промотивних материјала, излагања на сајмовима, Б2Б, и слично).

Горе наведене активности морају бити имплементиране у периоду од 1. јуна до 15. новембра 2018. године, како би се могла извршити селекција додатних предузећа планирана за новембар 2018. године. 

Средства Пројекта подршке у укупном износу од 202.000 КМ су обезбјеђена кроз уговоре са USAID Пројектом развоја радне снаге и повећаног приступа тржиштима (WHAM), Владом Републике Српске – Министарство индустрије енергетике и рударства РС, те сљедећим BFC SEE градовима и општинама: Бања Лука, Добој, Требиње, Градишка, Теслић, Котор Варош и Лакташи. 

Основни критеријуми за додјелу средстава из Пројекта подршке, поред општих критеријума наведених у Матрици за оцјењивање (Прилог III), је остварење сљедећих циљева: 
• Запошљавање
• Повећање прихода од продаје
• Повећање извоза

На основу реализованих пројектних активности, рефундира се:
– До 50% трошкова за активности обуке радне снаге,
– До 50% трошкова за активности увођења, сертификације, или ресертификације система управљања квалитетом и/или производа, 
– До 50% трошкова за активности приступа тржиштима, односно активности које ће директно утицати на повећање прихода од продаје и повећање извоза (нпр. израда промотивних материјала, одлазак на сајам, Б2Б сусрети, и сл.),
– До 50% трошкова за програме у привредним друштвима који су базирани на комбинацији горе наведених активности, 

Ниво подршке условљен је оствареним резултатима који се односе на ново запошљавање, повећање прихода од продаје и повећање извоза, а оквирно се креће КМ 1.300,00/по новом радном мјесту уз просјечно повећање прихода од продаје 10% на годишњем нивоу, и просјечно повећање извоза од 5% на годишњем нивоу. 

Корисници пројекта подршке могу бити мала и средња предузећа (привредна друштва) у приватном власништву у Републици Српској регистрована за обављање производних дјелатности у секторима дрвопрераде, металопрераде и текстила/обуће.

Корисници пројекта подршке могу бити само привредна друштва која пристају на надгледање и извјештавање о кориштењу средстава и постигнутим резултатима. 

Право на кориштење средстава из Пројекта подршке не остварују привредна друштва која су већ реализовала активности наведене у Пријави (не могу се ретроактивно користити средства за реализоване активности).

Позив за достављање пријава остаће отворен до 29. маја 2018 године до 15 часова за селекцију и одобравање првог круга привредних друштава. Објављивање јавног позива за селекцију додатних привредних друштава очекује се у новембру 2018. године. 

У зависности од пристиглих пријава и расположивих средстава, Одбор пројекта врши оцјену пријава у року од 7 дана од дана затварања јавног позива, односно према оквирном распореду 31.05.2018. године. 

Након оцјене пристиглих пријава Одбор пројекта подршке, на основу дефинисаних критеријума, врши одабир корисника средстава, а Привредна комора благовремено обавјештава привредна друштва о резултатима оцјењивања. 

Привредна друштва која на основу Јавног позива остваре услове за кориштење средстава Пројекта подршке потписују Меморандум о разумјевању са Привредном комором Републике Српске. 

Пријаве се предају у затвореној коверти путем поште или предајом у Привреду комору Републике Српске, ул. Ђуре Даничића 1/2, 78000 Бања Лука, са назнаком: „Пријава за подршку привредним друштвима у активностима обуке радне снаге, увођења, сертификације или ресертификације стандарда квалитета, и приступа тржиштима“. Непотпуне пријаве неће се разматрати. 

Надзор над реализацијом и намјеснким кориштењем подстицајних средстава вршиће Привредна комора Републике Српске, USAID WHAM пројекат, и чланови Одбора пројекта. 

Комплетна документација неопходна за учешће у Пројекту подршке, може се преузети на интернет страници Привредне коморе Републике Српске: www.komorars.ba а састоји се од: 
– Текст јавног позива
– Правилник о начину и условима кориштења средстава за подршку привредним друштвима у активностима обуке радне снаге, увођења, сертификације и ресертификације стандарда квалитета и приступа триштима;
– Прилог I – Образац за пријаву 
– Прилог II – Захтјев за рефундацују средстава 
– Прилог III – Матрица за оцјењивање

Comments are closed.