Kонцертом у част преминулог оца прикупили 1900 КМ за дјецу са здравственим тешкоћама
2. фебруара, 2020.
Одстријељен шакал у близини србачког вртића
3. фебруара, 2020.

Остала документа – 2020.

 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга израде идејног пројекта , стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова за изградњу дјечијег вртића у Српцу, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга штампања “Србачких новина” за период до 31.12.2020. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга израде и штампања рекламног материјала за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2020. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга штампања интерних образаца, доставница и осталих образаца за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2020. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова  “Санације попречног пропуста и изградње два АБ шахта у Кобашу”,  види…
 • Одлуку о додјели уговора обављању услуга одржавања и доградње софтвера DOCUNOVA и FINOVA, види…
 • Одлуку о додјели уговора о испорукама робе – канцеларијског материјала за потребе општинске управе за период до 31.12.2020. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штампање и одржавање принтер/копир/скенер/факс уређаја са исталирањем софтвера за мониторинг у општинској управи општине Србац за период до 31.12.2020. године”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о испорукама робе – галона воде за пиће за просторије општинске управе општине Србац за период до 31.12.2020. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Реконструкције водоводне мреже у центру града и објекту Дома културе у Српцу”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Реконструкције трибина на терену за мале спортове у Српцу”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о набавци робе-артикала за потребе чајне кухиње општинске управе општине Србац за период до 31.12.2020. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Модернизације јавне расвјете на дијелу Улице “Моме Видовића”, види…
 • Одлуку о набавци услуга противградне заштите у 2020. години, види…
 • Одлуку о додјели уговора о испорукама робе “Артикала за потребе текућег одржавања – хигијену просторија зграда општинске управе општине Србац за период до 31.12.2020. године”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга контроле и наплате паркинг простора на подручју мјеста Србац за период до 31.12.2020. године, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга процесинга података путем информационог система за контролу и наплату паркинг простора на подручју мјеста Србац за период до 31.12.2020. године, види…
 • Одлуку о поништавању поступка јавне набавке робе ” Набавка клипног компресора и 6 ( шест ) композитних боца за изолационе апарате, за потребе Територијалне ватрогасне јединице Србац”, види…………………….
  – Остала документа (2019.) види…
  – Остала документа (2018.) види…
  – Остала документа (2017.) види…
  – Остала докумен та (2016.) види…
  – Остала документа (2015.) види…

Comments are closed.