Тендери – 2018. г.
26. марта, 2018.
Јавни позив за новчане подстицаје у пољопривреди
11. јуна, 2018.

Остала документа – 2018.

– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга “Реновирања и одржавања спомен обиљежја на подручју општине Србац за период до 31.12.2018. године”, види…
– Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Санације зграде ЈУ “Центар за социјални рад “Србац”, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке радова – израда и постављање аутобуских стајалишта, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга “Обиљежавања хоризонталне саобраћајне сигнализације на територији општине Србац”, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке робе – ознака за идентификацију, амблема и обуће за раднике Територијалне ватрогасне јединице Србац, види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Одржавања рачунарске опреме за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2018. године”, види…
– Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Изградње локалне путне инфраструктуре у општини Србац” Лот бр. 3 – Санација локалног пута у Мјесној заједници Кукуље у дужини од 600 m, види…
– Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Изградње локалне путне инфраструктуре у општини Србац” Лот бр. 2 – Санација локалног пута у Мјесној заједници Бајинци у дужини од 850 m, види…
– Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Изградње локалне путне инфраструктуре у општини Србац ” Лот бр. 1 – Реконструкција и модернизација Сарајевске улице – фаза II ( П54-П131), види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Реновирања и одржавања спомен обиљежја на подручју општине Србац за период до 31.12.2018. године”, види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Превоза и резања огревног дрвета за потребе општинске управе општине Србац за грејну сезону 2018/2019 године”, види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Одржавања и проширења јавне расвјете на подручју општине Србац за период до 31.12.2018. године, види…
– “Текућег одржавања материјално-техничких средстава и опреме Територијалне ватрогасне јединице Србац за период до 31.12.2018. године”, види…
– “Спровођења систематске превентивне дезинсекције – сузбијања комараца на територији општине Србац за 2018. годину”, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга припреме и доставе хране за 87 радника општинске управе општине Србац, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке робе – униформи за раднике Територијалне ватрогасне јединице Србац, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга вршења надзора над обављање услуга спровођења систематске превентивне дератизације, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга вршења надзора над обављање услуга спровођења систематске превентивне дезинсекције, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке робе – ситног инвентара за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2018. године, види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Текућег одржавања материјално техничких средстава и опреме Територијалне ватрогасне јединице Србац за период до 31.12.2018. године “Лот бр. 1 – Сервис (велики и мали) возила Територијалне ватрогасне јединице Србац,  види…
– Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Набавке (израде) и постављања аутобуских стајалишта”, види…
– Одржавања и доградње софтвера “DOCUNOVA И FINOVA”, види…
– Одлуку о испорукама робе ” Ознака за идентификацију и амблема и испорукама обуће за раднике Територијалне ватрогасне јединице Србац”, види…
– Одлуку о додјели уговора о испорукама робе – артикала за потребе чајне кухиње општинске управе општине Србац за период до 31.12.2018. године, види…

– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Обиљежавања хоризонталне саобраћајне сигнализације на територији општине Србац”, види…

– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга штампања за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2018. године , Лот бр. 2 – ” Штампање ” Србачких новина”, види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга штампања за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2018. године , Лот бр. 1 – ” Штампање интерних образаца , доставница и осталих образаца за потребе општинске управе општине Србац”, види..
– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга штампања за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2018. године , Лот бр. 3 – ” Израда и штампање рекламног материјала за потребе општинске управе општине Србац”, види…
– Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Реализације пројекта уређења ужег градског језгра” Лот бр.1,  “Наткривање и санација градских трибина на Спортском терену ЈУ ЦСШ ” Петар Кочић “Србац”, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке радова “Шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором”, види… 
– Одлуку о поништавању поступка јавне набавке услуга “Спровођења систематске превентивне дератизације ( прољетне и јесење ) на територији општине Србац за 2018.  годину”, види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Спровођења систематске превентивне дезинсекције – сузбијања комараца на територији општине Србац за 2018. годину”, види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Вршења надзора над обављањем услуга спровођења систематске превентивне дезинсекције –  сузбијања комараца на територији општине Србац за 2018. годину “, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке робе – горива за потребе општинске управе општине Србац, види…
– Извјаштај о проведеном поступку јавне набавке услуга одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју општине Србац за период до 31.12.2018. године, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга штампања доставних књига и осталих образаца за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2018. године, види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга ” Одржавања и доградње софтвера DOCUNOVA И FINOVA уз систематско одржавање сервера и подршку за период до 31.12.2018. године “, види…
– Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова ” Шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором ” Лот бр. 1, види…
– Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе “Ситног инвентара за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2018. године”, види…
– Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе – униформи за раднике Територијалне ватрогасне јединице Србац , види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга припреме и доставе хране за 87 радника општинске управе, види…
– Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова ” Шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором ” , Лот бр. 3, види…
– Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова ” Шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором ” , Лот бр. 4, види…
– Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова ” Реализације пројекта уређења ужег граског језгра ” Лот бр. 2, Изградња паркинг простора између Занатског центра и Улице ” Моме Видовића ” у Српцу, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке радова “Крпања ударних рупа и санацији коловоза и банкина на локалној путној мрежи и у улицама на подручју општине Србац за период до 31.12.2018. године”, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга сервисирања аутомобила општинске управе за период до 31.12.2018. године, види…
– Канцеларијског материјала за потребе општине Србац за период до 31.12.2018. године, види…
– Шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором ” Лот бр. 2, види…
– Изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штампање,  види…
– Одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју општине Србац за период до 31.12.2018. године, види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга ” Штампања доставних књига и осталих образаца за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2018. године “, види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга ” Комуналног уређења града Српца за период до 31.12.2018. године “, види…
– Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе – горива за потребе Територијалне ватрогасне јединице општине Србац, види…
– Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе – горива за потребе општинске управе општине Србац, види…
– Крпања ударних рупа и санацији коловоза и банкина на локалној путној мрежи и у улицама на подручју општине Србац за период до 31.12.2018. године, види…
– Редовног одржавања – сервисирања аутомобила општинске управе општине Србац за период до 31.12.2018. године, види…
– Вршења надзора над израдом Шумскопривредне основе за шуме у приватној својини на подручју општине Србац, види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга ” Одржавања и надоградње интернет странице општинске управе општине Србац , за период до 31.12.2018. године, види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга ” Изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штампање и одржавање принтер/копир/скенер/ факс уређаја са инсталирањем софтвера за мониторинг у општинској управи општине Србац за период до 31.12.2018. године, види…
– Обавјештење о набавци радова ” Крпања ударних рупа и санације коловоза и банкина на локалној путној мрежи и у улицама на подручју општине Србац за период до 31.12.2018. године, види…
– Канцеларијског материјала за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2018. године, види…
– Обавјештење о набавци робе “Горива за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2018. године”, види…
– Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе ” Артикала за потребе текућег одржавања – хигијену просторија зграда општинске управе општине Србац за период до 31.12.2018. године, види…
– Геодетских услуга за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2018. године, види…
– Крчења и измуљивања одводног канала кроз насеље Мали Ситнеши, види…
– Вршења надзора над израдом Шумскопривредне основе за шуме у приватној својини на подручју општине Србац, види…
– Вршења надзора над израдом Шумскопривредне основе за шуме у приватној својини на подручју општине Србац, види…
– Техничког прегледа, детаљног тестирања рачунарске и телефонске мрежне инфраструктуре, замјене оштећених каблова и конектора, аранжирања каблова и сређивања Рацк ормара, види…
– Обавјештење о додјели Уговора о обављању услуга ” Израде Шумскопривредне основе за шуме у приватној својини на подручју општине Србац у укупној површини од 3.252,62 ha, види…
– Набавке ватрогасних справа, средстава и опреме за потребе Територијалне ватрогасне јединице Србац, види…
– Добровољно ex ante обавјештење за поступак јавне набавке услуга ” Израде Шумскопривредне основе за шуме у приватној својини на подручју општине Србац у укупној површини од 3.252,62 ha, види…

 

——————

– Остала документа (2017.) види…
– Остала документа (2016.) види…
– Остала документа  (2015.) види…

Comments are closed.