Тендери – 2018. г.
26. март, 2018.
Судија Милан Благојевић промовисао двије књиге у Српцу
26. март, 2018.

Остала документа – 2018.

– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга одржавања рачунарске опреме, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга штампања за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2018. године, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга “Одржавања и проширења јавне расвјете на подручју општине Србац за период до 31.12.2018. године”,  види…
-Извјештај о проведеном поступку јавне набавке робе “Артикала за потребе чајне кухиње општинске управе”, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга “Превоза и резања огревног дрвета за потребе општине Србац”, види…
– Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе “Огревног дрвета ( тврди лишћар I и II класе ) за потребе општине Србац за грејну сезону 2018/2019 године”, види…
– Одлуку о додјели Уговора о извођљњу радова “Реконструкције путева, водопривредних објеката и улица” Лот бр. 2 – Крчење и измуљивање канала ” Брњавица”, види…
– Одлуку о додјели Уговора о извођљњу радова “Реконструкције путева, водопривредних објеката и улица ” Лот бр. 1 – Крчење и измуљивање одводног канала у МЗ “Бардача”, види…
– Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Изградње локалне путне инфраструктуре у општини Србац – фаза II ” Лот бр. 3 – Изградња моста на ријеци “Ини” у Ситнешима”, види…
– Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Изградње локалне путне инфраструктуре у општини Србац – фаза II ” Лот бр. 2 – Реконструкција и модернизација Улице ” Вука Караџића ” у дужини од 450 m”, види…
– Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Изградње локалне путне инфраструктуре у општини Србац – фаза II “Лот бр. 1 – Санација локалног пута Ситнеши – Горњи Срђевићи у дужини од 8.500 m”, види…

Comments are closed.