Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности
17. јун, 2013.
Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне дјелатности
17. јун, 2013.

Одјељење за општу управу

Dusko MitricДушко Митрић
Број канцеларије: 15
Тел: 051/740-002 локал 204,
факс 740-152

e-mail:
opstauprava.nacelnik@srbac-rs.com

.

.

.

 

.

.
Биографија:
Рођен 06. 10. 1968. године. Основну школу завршио у Ћукалима, а средњу школу у Српцу. Звање дипломираног економисте стекао у Бањалуци.
Запослен у општинској управи у Српцу од 1998. године са краћим прекидима. Радио је као матичар и шеф Одсјека за матичне уреде и мјесне заједнице, а тренутно ради као координатор за матичну службу и борачко-инвалидску заштиту.
Од 2010. године је предсједник Општинске борачке организације Србац. Учесник је одбрамбено-отаџбинског рата и борац прве категорије.
Ожењен, отац двоје дјеце.

Надлежности одјељења:
– Извршава и обезбјеђује извршавање Закона и других прописа и општих аката у области
пословања предузећа и приватног предузетништва, грађевинске и превозничке дјелатности, снабдијевања, трговине, цијена угоститељства, рада и радних односа, статистике, развојног плана рада, пољопривреде, шумарства, водопривреде, лова, риболова, ветеринарске дјелатности, образовања и васпитања, науке, културе, физичке културе, здравства и одговорно је за стање у тим областима,
-Примјењује прописе Скупштине општине и Начелника општине,
– Прати стање у областима за које је основано, покреће иницијативу на рјешавање и предлаже рјешавање питања у тим областима,
– Припрема за Скупштину општине и Начелника општине развојне планове, нацрте и приједлоге Одлука, других прописа, општих и појединачних аката,
– Припрема аналитичко-информативне и друге материјале за област из свог дјелокруга,
– Врши инспекцијски надзор над законитошћу рада правних лица у складу са Законом,
– Врши управне, стручне, административне и друге послове за области из свог дјелокруга,
– Врши послове инвестиција и развоја,
– Врши и друге послове које му у складу са Законом повјери Скупштина општине и Начелник општине.

Comments are closed.