Планинари Видете походили Љубић
20. фебруар, 2018.
Прикупљено 1.360 КМ на хуманитарном турниру за Нину Ближњаковић
20. фебруар, 2018.

Одржана 13. сједница Скупштине општине, повећана средства за спорт и најављене нове инвестиције

У сали скупштине општине Србац данас је одржана тринаеста редовна сједница србачког парламента на којој су одборници разматрали 44 тачке дневног реда. Сједници су присуствовала 22 одборника а одсутни су једино били одборници Горан Ћосић, Драго Ћирић и Ненад Бабић. 

На почетку сједнице је усвојен извјештај о утрошку средстава за награде матурантима у 2017. години из којег је видљиво да је утрошено 2.876 КМ за ове намјене. Најбољи ученици су награђени књигама и новчаним наградама од 100 КМ док је ученик генерације добио таблет рачунар и новчану награду од 200 КМ. 

Једногласно је усвојен и извјештај о утрошку средстава из буџета општине Србац за 2017. годину за културно-спортске манифестације. У прошлој години финансирано је 25 манифестација за шта је из општинског буџета издвојено 20 хиљада КМ. 

На дневном реду је био и извјештај о успјеху и владању ученика на крају првог полугодишта школске 2017/18. године који је добио подршку свих одборника. 

Једногласно је усвојена информација о раду и извјештај о утрошку новчаних средстава спортских организација из општинског буџета. За рад спортских клубова и суфинансирање трошкова закупа термина у спортској дворани у прошлој години ребалансом буџета повећана су средства са 80 на 90 хиљада КМ. 

Одборници су усвојили и информацију о утрошку новчаних средстава за рад Омладинске банке Србац у прошлој години. За пет реализованих пројеката младих издвојено је 15.838 КМ од чега је Фондација Мозаик издвојила 3.889 КМ а Општина Србац 5.799 КМ док су омладинске групе обезбиједиле 6.150 КМ. 

На сједници је усвојена и информација о реализацији Програма утрошка новчаних средстава посебних намјена за развој неразвијених дијелова општине Србац прикупљених од корисника шума и шумског земљишта у својини Републике Српске. Тако је у прошлој години за шљунчење и санацију локалних путева и изградњу система водоснабдијевања општине Србац издвојено 398.420 КМ.

Једногласно је усвојена и информација о утрошку новчаних средстава прикупљених од посебних водних накнада у 2017. години на подручју општине Србац. Из ове информације је видљиво да је у прошлој години издвојена 51 хиљада КМ за три пројекта.

Тако је учешће општине у изградњи водовода у Жупском Разбоју било 22.609 КМ док је укупна вриједност пројекта износила 132.267 КМ. Издвојен је и износ од 20.924 КМ за изградњу обалоутврде у Повеличу и крчење и измуљивање канала Горња Ина а укупна вриједност пројекта је износила 55.033 КМ. Општинска управа је издвојила и властито учешће у износу од 7.530 КМ за крчење и измуљивање канала Јакшин поток у Каоцима, Џаинац у Кобашу и Орашчина у Српцу а укупна вриједност пројекта износила је 34.277 КМ.

На дневном реду данашње сједнице нашао се и етички кодекс Скупштине општине Србац којим се утврђују етички принципи и стандарди понашања, међусобни односи одборника, односи са јавношћу, праћење примјене, мјере и друга питања у остваривању њихових права и вршењу дужности у Скупштини општине Србац.

Предсједник Клуба одборника СНСД и ДНС, Славица Дабић, рекла је да је на изради кодекса радио седмочлани етички одбор који је имао задатак да усклади Етички кодекс објављен 2008. године у Службеном гласнику општине Србац са новим Законом о локалној самоуправи.

„Уведене су одређене новине које се односе на мјере које ће бити извршене у случају да дође до повреде кодекса и формулисан образац у којем се може навести на који начин је дошло до повреде одредби чланова кодекса“, рекла је Дабић.

У дискусији су учествовали одборници Саша Јовичић, Младен Драгосав и Мара Цвијановић-Делевић који су указали да би одређене чланове етичког кодекса требало прецизније формулисати како би се још више ускладили са законским одредбама.

Секретар Скупштине општине Слађана Шкрбић рекла је да је циљ кодекса очување, афирмација и унапређивање моралних и етичких начела, угледа и достојанства одборника ради остваривања заједничког добра и јачања повјерења грађана у рад Скупштине општине. Она је додала да су у изради овог документа кориштена искуства из сусједних општина.

„Кодексом је предвиђено да одборници воде много више рачуна о свом понашању јер су изложени суду јавности и морају сносити одговорност за јавно изговорену ријеч, те гајити уважавање, поштовање и толерантност према другим одборницима“, истакла је Шкрбић.

Након краће паузе у раду, одборници су једногласно усвојили да се овај документ у виду нацрта врати на дораду како би се уврстиле наведене сугестије а затим документ у форми приједлога вратио на усвајање на наредној сједници Скупштине општине Србац.

Начелник Млађан Драгосављевић изразио је задовољство конструктивним дијалогом који је вођен по питању ове тачке чиме је још једном потврђен висок степен демократије у раду парламента.

„Усвајање етичког кодекса је законска обавеза и за похвалу је што су одборници посветили пажњу овом документу и допринијели својим приједлозима да буде израђена квалитетна верзија овог документа“, истакао је начелник Драгосављевић.

Одборници су на данашњој сједници једногласно усвојили одлуку о давању сагласности на Меморандум о разумијевању између Развојног програма Уједињених народа и Општине Србац. Овим меморандумом ће бити постављен темељ реализације будућих пројеката из области локалне управе, економског развоја, заштите околине, енергетске ефикасности и других области.

На дневном реду се нашла и Одлука о давању сагласности за заснивање заложног права на непокретностима у сврху обезбјеђења одгођеног плаћања пореског дуга Комуналног предузећа “Комуналац” Србац према Пореској управи РС. 

Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне дјелатности Дарио Кресојевић рекао је да локална управа може издати гаранцију за обезбјеђење пореског дуга у оним предузећима у којима је Општина Србац већински власник, као што је случај у Комуналцу.

„Овом одлуком се даје сагласност на период од 60 мјесечних ануитета и то главног дуга у износу од 148.214 КМ за неизмирене обавезе из претходних година. На овај начин ће бити обухваћене све пореске обавезе Комуналца закључно са 31. децембром 2017. године“, рекао је Кресојевић.

Одборници су већином гласова усвојили ову одлуку, као и одлуку о давању сагласности за издавање гаранције за кредитно задужење Центра за културу и спорт из Српца у износу од 60 хиљада КМ. Намјена задуживања је рефинансирање постојећег кредитног задужења, финансирање капиталне инвестиције и финансирање пренесених обавеза. 

Једногласно је усвојена одлука о давању сагласности на Споразум о финансирању пројекта донаторским средствима Владе Србије а у оквиру споразума о специјалним паралелним односима између Републике Српске и Републике Србије. Ради се о износу од 100 хиљада евра за уређење ужег градског језгра у Српцу а донација је реализована у склопу финансијске помоћи у износу од 5,5 милиона евра коју је Влада Србије уплатила градовима и општинама у Републици Српској.

Споразум о финансирању овог пројекта потписан је у згради општинске управе крајем децембра прошле године од стране министра финансија Зорана Тегелтије и начелника Млађана Драгосављевића а потписивању је присуствовала и предсједница Владе РС Жељка Цвијановић и министар здравља и социјалне заштите Драган Богданић.

Новчана средства ће бити искориштена за уређење и асфалтирање паркинг простора код занатског центра у Српцу и наткривање игралишта Центра средњих школа “Петар Кочић” што ће бити реализовано у току ове године.

Одборници су једногласно усвојили одлуку о утврђивању посебног интереса за приступање реализацији инвестиционог пројекта од посебног значаја за локални економски развој и отуђењу грађевинског земљишта у својини општине испод тржишне цијене путем непосредне погодбе предузећу “Tat-Com” из Српца. 

Критеријуми на основу којих се умањује тржишна цијена непокретности су прихватање обавезе од стране инвеститора да запосли минимум 10 радника са евиденције Бироа рада у Српцу и у периоду од пет година од дана реализације пројекта задржи укупан број радника утврђених уговором са редовно измиреним обавезама уплате доприноса за раднике. Један од критеријума на основу којих је умањена тржишна цијена је и предност инвеститора због постојања 23 запослена радника.

Обавеза инвеститора је, између осталог, да на предметном земљишту изгради објекат површине 600 квадратних метара у складу са инвестиционим планом у року од 18 мјесеци, односно приведе намјени изграђене објекте у року од 12 мјесеци од дана закључивања уговора о продаји непокретности у сврху реализације инвестиционог пројекта. 

Из бизнис плана који је доставила фирма „Tat-Com“ планирано је да се у наредне три године на предметном локалитету инвестира 850.854 КМ са детаљним планом улагања и планом запошљавања 10 радника поред постојећа 23 запослена радника као и да се изгради објекат површине 600 квадратних метара, односно приведе намјени постојеће објекте. 

Већином гласова присутних одборника усвојена је Стратегија безбједности саобраћаја на путевима општине Србац од 2018. до 2027. године која је урађена уз помоћ Агенције за безбједност саобраћаја РС. Стратегијом су обухваћене краткорочне и дугорочне мјере за повећање безбједности возила и безбједније кретање путевима свих учесника у саобраћају, дефинисани кључни субјекти укључени у спровођење плана и њихове одговорности и утврђен процијењени годишњи буџет за наредних 10 година за спровођење стратегије.

Израда овог документа произашла је из потребе смањења броја саобраћајних незгода и пратећих трошкова. Приликом израде стратегије дошло се до податка да је у општини Србац у прошлој години регистровано 6.586 возних јединица које са транзитним саобраћајем за постојећу инфраструктуру представља страховит притисак, а негативни ефекти овог стања се пројектују кроз нервозу учесника у саобраћају што утиче на нормално и безбједно одвијање саобраћаја. 

На сједници је усвојена и одлука о безбједности саобраћаја на путевима општине Србац којом се прописују мјере безбједности, услови на путевима и другим јавним површинама на којима се одвија саобраћај, те организовање и регулисање саобраћаја и слично. 

Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне дјелатности Дарио Кресојевић рекао је да је усвајање ова два документа произашло из потребе унапређења безбједности саобраћаја и омогућавања додатних извора финансирања за реализацију одређених пројеката.

„Постоји могућност да добијемо одређена средства за реализацију пројеката којима бисмо побољшали безбједност саобраћаја у зони основних и средње школе а један од предуслова је био усвајање ових докумената. Иако нисмо имали формално правну обавезу да тражимо сагласност за усвајање стратегије од Агенције за безбједност саобраћаја, добили смо од њих неке корисне сугестије које ћемо уградити у приједлог овог документа што је подржано и од стране одборника“, рекао је Кресојевић.

Без веће расправе усвојена је одлука о приједлогу броја и просторном распореду основних школа на подручју општине Србац са приједлогом уписних подручја. 

На дневном реду је била и одлука о давању мишљења на приједлог Плана уписа ученика у први разред Центра средњих школа „Петар Кочић“ Србац за школску 2018/19. годину. Овим планом је предвиђено да се упишу 144 ученика, од чега њих 48 у два одјељења гимназије. Планиран је упис по 24 ученика у једно одјељење техничара за ЦНЦ технологије и једно одјељење аутомеханичара а предвиђен је и упис једног одјељења са 24 ученика у смјер економски техничар и једно одјељење са истим бројем ђака у смјер кувар.

Приликом израде приједлога у школи су се руководили податком о броју ученика који завршавају девети разред на подручју општине Србац, бројем и квалификационом структуром лица са средњом стручном спремом која се воде као незапослена на евиденцији Бироа рада Србац, резултатима анкете којом су обухваћени родитељи ученика и ученици који завршавају девети разред на подручју општине Србац, те кадровски, просторни и други услови којима школа располаже.

Половином децембра прошле године у просторијама школе је одржан заједнички састанак на тему „Упис ученика у први разред за наредну школску годину“. Састанку су присуствовали радници школе, представници општинске управе и привредници а донесен је закључак да се подржи приједлог Наставничког вијећа у погледу уписа ученика у први разред за наредну школску годину.

Одборник ПДП Мићо Малбашић подсјетио је да је у више наврата на сједницама парламента указивао на потребу отварања смјерова дрвопрераде и пољопривреде умјесто машинских и угоститељских смјерова које по његовом мишљењу не задовољавају потребе тржишта рада.

Начелник Одјељења за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности Марко Михољчић рекао је да су резултати анкете показали да дјеца нису заинтересована за уписивање наведених смјерова.

„Од 156 ученика који су завршавали средњу школу свега један ученик је био заинтересован за увођење пољопривредних смјерова а три до четири ученика су показала интерес за смјером дрвопрераде. У својим коментарима су више исказивали жељу за смјеровима попут медицине или електротехнике, за које у нашој општини тренутно не постоје услови, него за дрвопрерадом или пољопривредом“, рекао је Михољчић.

Одборник СП Младен Драгосав сложио се да је србачком школском центру потребна гимназија и економија и затражио да се презентују резултати анкете како би се видјело који су смјерови понуђени ученицима. Он је додао да би по његовом мишљењу било корисно и увођење одређених смјерова грађевинске струке. 

Директор Центра Миленко Живанић рекао је да је ова школска установа уважила све сугестије и озбиљно приступила овом проблему, што је у коначници резултирало израдом плана уписа који је предочен на данашњој сједници.

„Немамо механизам да некога натјерамо да упише смјер за који није заинтересован, тако да смо уважили жеље ученика деветих разреда и њихових родитеља на основу резултата анкете. Одржали смо округли сто гдје смо такође усвојили одређене закључке, тако да је наша школа у потпуности испунила обавезе које се од нас очекују“, рекао је Живанић.

Начелник општине Млађан Драгосављевић такође је потврдио да је општинска управа у сарадњи са школом учинила све како би се израдио квалитетан план уписа а у цијели процес су били укључени и привредници који су учествовали у раду округлог стола.

„Биће направљен искорак формирањем једног одјељења техничара за ЦНЦ технологије са 24 ђака јер је ово веома тражено занимање у данашњем времену и таквих кадрова још увијек немамо довољно на данашњем тржишту рада“, истакао је начелник Драгосављевић.

Одборници су без веће расправе усвојили одлуку о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора за подручје општине Србац у износу од 600 КМ. 

Усвојена је и одлука о висини накнаде за трошкове уређења грађевинског земљишта за 2018. годину, односно трошкове за један квадратни метар корисне површине објекта за подручје гдје је донесен спроведбени документ просторног уређења и за подручја за које није донесен документ просторног уређења. Цијена за прву зону износи 3,84 КМ по m2, за другу зону 3,07 КМ по m2, за трећу зону 2,5 КМ по m2, за четврту зону 1,92 КМ по m2, за пету зону 1,34 КМ по m2 и за шесту зону 0,76 КМ по m2

Већином гласова усвојена је и одлука о финансирању и категоризацији спорта и физичке културе општине Србац за 2018. годину. За финансирање спортских клубова и организација и суфинансирање трошкова закупа термина у спортској дворани за потребе спортских клубова планирано је 100 хиљада КМ што је за 20 хиљада КМ више у односу на план из прошле године.

Усвојена је и одлука о суфинансирању 32 културне и спортске манифестације на подручју општине Србац за 2018. годину у износу од 25 хиљада КМ што је за пет хиљада КМ више у односу на износ који је издвојен у прошлој години. 

Одборници су једногласно усвојили и одлуку о измјени одлуке о платама и другим правима функционера општине Србац. Плата функционера јединице локалне самоуправе у складу са Законом о локалној самоуправи утврђује се на основу просјечне плате запослених у општинској управи и броја становника у јединици локалне самоуправе. 

Предсједница Клуба одборника СНСД и ДНС Славица Дабић појаснила је да је до измјене одлуке дошло из техничких разлога како би се плата ускладила са овим критеријумима и додала да по овом основу није дошло до њеног повећања већ задржавања на истом нивоу. 

На данашњој сједници је усвојен и програм за смањење ризика од елементарне непогоде и друге несреће на подручју општине Србац.

Одборник СДС Драган Лепир скренуо је пажњу на растући проблем у мјесној заједници Бајинци којој пријети све већа опасност од Врбаса јер долази до нарушавања земљишта и угрожавања комплетног подручја. Он је истакао да је добио информацију да је вршено авионско снимање овог терена и да је утврђено да не пријети опасност од Врбаса због чега је затражио да се о томе изјасни ресорно министарство и потврди ове наводе, јер је по његовим ријечима стање сасвим другачије.

Шеф одсјека за борачко-инвалидску и цивилну заштиту Боривоје Врсајковић рекао је да су оправдане стријепње на овом подручју у погледу Врбаса када се узме у обзир плављење овог терена у ранијим годинама и додао да би се требала сагледати могућност за изналажење кредитних средстава за уређење водотока, црпних станица и слично.

Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне дјелатности Дарио Кресојевић рекао је да водоток Врбаса спада у надлежност Јавне установе „Воде Српске“ из Бијељине и додао да је са начелником Млађаном Драгосављевићем обавио разговор са директором овог предузећа како би се санирале најкритичније тачке у Бајинцима и једној критичној тачки у Пријебљезима и Лилићу.

„О томе смо разговарали и са министром пољопривреде, шумарства и водопривреде Стевом Мирјанићем а поново ћемо упутити иницијативу за изградњом обалоутврда на овом подручју. Оно што је извјесно у овом тренутку је пројекат санације савског насипа у Српцу и санација црпних станица. Надам се да ћемо добити позитиван одговор по питању реализације свих планираних пројеката јер Општина Србац није у могућности да сама финансијски сноси све трошкове“, рекао је Кресојевић.

Једногласно је подржан и програм утрошка новчаних средстава посебних намјена за развој неразвијених дијелова општине Србац прикупљених од корисника шума и шумског земљишта у својини Републике Српске у 2018. години на подручју општине Србац. 

Планирана средства по овом програму износе 444 хиљаде КМ а биће намјенски искориштена у складу са Законом о шумама за шљунчење локалних путева са макадамским коловозним застором, подршку одрживом развоју заштићеног подручја „Бардача“ и измирењу обавеза по основу кредита за финансирање изградње система водоснабдијевања општине Србац. 

Одборница СДС Мара Цвијановић-Делевић изразила је наду да ће средства у износу од пет хиљада КМ која су намијењена за подручје Бардаче бити искориштена на прави начин за разлику од прошле године када средства нису искориштена по овом основу.

Одборник ПДП Мићо Малбашић изразио је сумњу у погледу заштите овог подручја подсјећајући да је мочварни комплекс Бардаче већ годинама девастиран и да је за десет и више пута смањен број птица и риба а да се умјесто производње рибе на површини од преко 500 хектара тренутно сије кукуруз.

„На Бардачи владају другачији климатски услови у односу на период од прије десетак година. Приватно предузеће „Агроимпекс“ које је у власништву рибњака промијенило је микрогеографију комплетног подручја и питање је да ли се у том погледу може више било шта урадити“, рекао је Малбашић.

Одборник СДС Драган Лепир је подсјетио да су исјечени стогодишњи храстови и угрожени вјетрозаштитни појасеви тако да се већ осјећа промјена климатских услова на овом подручју, што потврђује и све чешће олујно невријеме на овом подручју.

Начелник Одјељења за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности Марко Михољчић рекао је да је почетком ове године Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС обуставило даљу процедуру претходног проглашења заштићеног подручја Бардаче, јер је Правобранилаштво РС изгубило на суду власништво над рибњацима који су потврђени као власништво фирме Агроимпекс. 

„Тиме нам је само остављена могућност сарадње са Спортско-риболовним друштвом „Стублаја“ и Природно-математичким факултетом у Бањалуци који има свој објекат на овом подручју као и власницима некадашњег мотела и спортско-рекреационог центра. Немамо више могућност да утичемо на рибњаке све док власник не промијени мишљење и не покаже интерес за укључењем у реализацију планираних пројеката на овом подручју“, истакао је Михољчић.

Без веће расправе на сједници је усвојен и програм систематске дератизације и дезинсекције на територији општине Србац за 2018. годину. 

Одборници су на данашњој сједници усвојили и приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о стипендирању студената за школску 2017/18. годину. Будући да је одлуком о стипендирању било предвиђено да се финансира око 120 стипендиста а пријављено је било свега њих 96, донесена је одлука да се стипендије исплаћују у шест умјесто у пет мјесечних рата по 100 КМ док ће студенти који се налазе на мастер студијама по Болоњском систему школовања и постдипломским студијама по досадашњем систему школовања умјесто 500 КМ добити једнократно по 600 КМ.

До краја сједнице усвојено је неколико рјешења о разрјешењу и именовању чланова управних одбора у Центру за културу и спорт, Туристичкој организацији општине Србац и Основној школи „Вук Караџић“ Ситнеши.

Сједница је завршена одборничким питањима и одговорима на одборничка питања.

Одборник ПДП Саша Јовичић затражио је да му се достави одговор на питање да ли актуелна скупштинска већина има неформалну подршку још неких одборника у локалном парламенту и да ли има потписане споразуме о заједничкој сарадњи док је одборница ПДП Душанка Игњатић затражила списак присутности одборника на сједницама скупштине.

Одборница СДС Бранка Недић Видовић затражила је да јој се достави одговор на питање да ли се Рудник каолина „Мотајица“ налази у јавном или приватном власништву, док је одборника СП Младена Драгосава занимало да ли ће се ријешити имовинско-правни спор по питању друштвеног дома у Жупском Разбоју.

Драгосава је занимала могућност суфинасирања асфалтирања пута од стране општинске управе према гробљу у Лепеници у дужини од 2,2 километра будући да би одређен број мјештана издвојио финансијско учешће а занимало га је да ли и даље постоји интерес за изградњом кружне раскрснице код семафора у Српцу у близини некадашње аутобуске станице што би се реализовало у сарадњи са ЈП „Путеви Српске“.

Одборник СДС Драган Лепир је поставио питање у вези планираног постављања видео надзора, будући да лопови, по његовим ријечима, знају да нема камера на подручју наше општине и због тога све чешће бирају домаћинства у нашој локалној заједници као своју мету у односу на сусједне општине. 

Начелник општине Млађан Драгосављевић рекао је да се активно ради на томе да се видео надзор постави на најмање три ударне локације у граду а у другој фази би се проширио и на друге локалитете.

„У плану је да се видео надзор постави на раскрсницу код бензинске станице, затим на улазу у Србац из правца Дервенте као и на регионалном путу Србац-Прњавор. Након тога би се видео надзор проширио на шире градско подручје и мјесне центре. Ради се о великој и скупој инвестицији, тако да ћемо за прву руку морати набавити основну технологију коју ћемо у наредном периоду усавршавати. Радује ме што је и један број привредника показао интерес да се укључе у финансирање ове инвестиције“, рекао је начелник Драгосављевић.

Предсједник Скупштине општине Мирко Стојић оцијенио је позитивно данашњи ток сједнице истакавши да су одборници били веома конструктивни по свим тачкама.

„Било је доста корисних расправа по питању доношења етичког кодекса а нарочито по питању плана уписа ученика у средње школе. Усвојили смо доста корисних одлука а једна од њих се односила на повећање броја мјесечних рата стипендија. Жао ми је што се није пријавио већи број студената, али имајући у виду да смо повећали износ за стипендирање у овој години на тај начин ћемо омогућити студентима који су се пријавили да примају стипендију један мјесец више у односу на првобитни план“, истакао је Стојић.

Дневни ред 13. сједнице Скупштине општине Србац:
1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 12. сједнице Скупштине општине Србац,
2. Разматрање и усвајање Извјештаја о утрошку средстава за награде матурантима за 2017. годину, 
3. Разматрање и усвајање Извјештаја о утрошку средстава из Буџета општине Србац за 2017. годину за културно-спортске манифестације, 
4. Разматрање и усвајање Извјештаја о успјеху и владању ученика на крају првог полугодишта школске 2017/2018 године,
5. Разматрање и усвајање Информације о раду и Извјештаја о утрошку новчаних средстава из Буџета општине Србац у 2017. години, спортских организација на подручју општине Србац, 
6. Разматрање и усвајање Информације о утрошку новчаних средстава за рад Омладинске банке у 2017. години на подручју општине Србац,
7. Разматрање и усвајање Информације о реализацији Програма о утрошку новчаних средстава посебних намјена за развој неразвијених дијелова општине Србац прикупљених од корисника шума и шумског земљишта у својини Републике Српске у 2017. години на подручју општине Србац,
8. Разматрање и усвајање Информације о утрошку новчаних средстава од посебних водних накнада у 2017. години на подручју општине Србац,
9. Приједлог Етичког кодекса Скупштине општине Србац,
10. Приједлог Одлуке о давању сагласности за заснивање заложног права на непокретностима у сврху обезбјеђења одгођеног плаћања пореског дуга, КП „Комуналац“ а.д. Србац према Пореској управи Републике Српске,
11. Приједлог Одлуке о давању сагласности за издавање гаранције за кредитно задужење Јавне установе Центар за културу и спорт Србац,
12. Приједлог Одлуке о давању сагласности на Споразум о финансирању пројекта донаторским средствима у оквиру механизма сарадње по Споразуму о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије,
13. Приједлог Одлуке о давању сагласности на Меморандум о разумијевању између Развојног програма Уједињених народа и општине Србац,
14. Приједлог Одлуке о утврђивању посебног интереса за приступање реализацији инвестиционог пројекта од посебног значаја за локални економски развој и отуђењу грађевинског земљишта у својини општине испод тржишне цијене путем непосредне погодбе предузећу „ТАТ-ЦОМ“ д.о.о. Србац,
15. Приједлог Одлуке о усвајању Стратегије безбједности саобраћаја на путевима општине Србац од 2018 до 2027. године, 
16. Приједлог Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима општине Србац, 
17. Приједлог Одлуке о приједлогу броја и просторном распореду основних школа на подручју општине Србац са приједлогом уписних подручја, 
18. Приједлог Одлуке о давању мишљења на приједлог Плана уписа ученика у први разред Јавне установе Центар средњих школа „Петар Кочић“ Србац за школску 2018/2019 годину,
19. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног м2 корисне површине стамбеног и пословног простора за подручје општине Србац, 
20. Приједлог Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења грађевинског земљишта за 2018. годину,
21. Приједлог Одлуке о финансирању и категоризацији спорта и физичке културе општине Србац за 2018. годину,
22. Приједлог Одлуке о суфинансирању културних и спортских манифестација на подручју општине Србац за 2018. годину,
23. Приједлог Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних путева, улица у насељу и путних објеката на њима,
24. Приједлог Одлуке о одређивању новчане накнаде члановима Општинске изборне комисије,
25. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о платама и другим правима функционера општине Србац,
26. Приједлог Одлуке о допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту,
27. Приједлог Одлуке о давању у закуп канцеларије на првом спрату зграде „Ватрогасни дом“ Србац Општинском одбору Демократског народног савеза,
28. Приједлог Одлуке о давању у закуп канцеларије на првом спрату зграде „Ватрогасни дом“ Србац Туристичкој организацији општине Србац,
29. Приједлог Одлуке о давању у закуп канцеларије на првом спрату зграде „Ватрогасни дом“ Србац Општинској организацији породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Србац,
30. Приједлог Одлуке о давању у закуп канцеларије на другом спрату зграде „Ватрогасни дом“ Србац Општинском фудбалском савезу Србац,
31. Приједлог Одлуке о давању у закуп канцеларије на другом спрату зграде „Ватрогасни дом“ Србац Невладиној омладинској организацији „Миленијум“ Србац,
32. Приједлог Одлуке о приступању продаји неизграђеног грађевинског земљишта у Индустријској зони у К.О. Црнаја,
33. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели пољопривредног земљишта у својини Републике Српске у закуп (ратарска, сточарска и повртарска производња), Добрњац Миловану из Старог Мартинца,
34. Приједлог Програма за смањења ризика од елементарне непогоде и друге несреће на подручју општине Србац,
35. Приједлог Програма утрошка новчаних средстава посебних намјена за развој неразвијених дијелова општине Србац прикупљених од корисника шума и шумског земљишта у својини Републике Српске у 2018. години на подручју општине Србац,
36. Приједлог Програма систематске дератизације и дезинсекције на територији општине Србац за 2018. годину,
37. Приједлог Рјешења о разрјешењу Славена Петковића вршиоца дужности члана управног одбора Јавне установе Центар за културу и спорт Србац,
38. Приједлог Рјешења о разрјешењу вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка организација општине Србац,
39. Приједлог Рјешења о разрјешењу Славице Пјанић дужности члана Школског одбора у Основној школи „Вук Караџић“ Ситнеши, испред општине Србац,
40. Приједлог Рјешења о именовању Славена Петковића за члана управног одбора Јавне установе Центар за културу и спорт Србац,
41. Приједлог Рјешења о именовању чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка организација општине Србац,
42. Приједлог Рјешења о избору Раде Гудаловића за члана Школског одбора у Јавној установи Основна школа „Вук Караџић“ Ситнеши испред јединице локалне самоуправе,
43. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о стипендирању студената за школску 2017/18. годину,
44. Одборничка питања и одговори на одборничка питања.

 

Comments are closed.