Јавни позив – програм капиталних инвестиција 2018-2022.
26. октобра, 2017.
Јавни позив – набавка опреме за наводњавање
30. новембра, 2017.

Обрасци:

  • Образац за праћање реализације Уговора о обављању фотографских услуга за потребе општинске управе за период до 31. 12. 2018. године, види…
  • Образац за праћење реализације Уговора о обављању услуга медијског праћења рада општинске управе за период до 31.12.2018. године, види…
  • Образац за праћење реализације Уговора о обављању услуга одржавања и надоградње интернет странице за период до 31.12.2018. године, види…
  • Обрасце за праћење уговора Службе Начелника општине и Одсјека за скупштинске послове, види…
  •  Обрасце за праћење уговора Одјељења за финансије општинске управе општине Србац, види…
  •  Обрасце за праћење уговора Територијалне ватрогасне јединице Србац,  види…
  • Образац за праћење уговора/оквирног споразума опоштине Србац за 2018. год, види…

– Образац објаве ЈН за деценбар 2017. год. види…
 – ОБРАЗАЦ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ОПШТИНА СРБАЦ У 2017. год. (ТВЈ) види,,,

– ОБРАЗАЦ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ОПШТИНА СРБАЦ У 2017. год. (канцел. матер, гласачки листићи и сл.) види…

– ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА УГОВОРА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – књиге за матуранте, види…

Comments are closed.