Јавни позив – програм капиталних инвестиција 2018-2022.
26. октобар, 2017.
Јавни позив – набавка опреме за наводњавање
30. новембар, 2017.

Обрасци:

– Обрасце за праћење уговора Одјељења за финансије општинске управе општине Србац, види…

– Обрасце за праћење уговора Територијалне ватрогасне јединице Србац,  види…

– Образац за праћење уговора/оквирног споразума опоштине Србац за 2018. год, види…

– Образац објаве ЈН за деценбар 2017. год. види…
 – ОБРАЗАЦ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ОПШТИНА СРБАЦ У 2017. год. (ТВЈ) види,,,

– ОБРАЗАЦ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ОПШТИНА СРБАЦ У 2017. год. (канцел. матер, гласачки листићи и сл.) види…

– ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА УГОВОРА ИЗ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – књиге за матуранте, види…

Comments are closed.