Начелник Млађан Драгосављевић посјетио родитељску кућу за дјецу обољелу од рака
8. септембар, 2017.
Представници ресорног министарства и општинске управе посјетили предузеће „Дијана текстил“
9. септембар, 2017.

Нацрт одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту на јавној расправи 25. септембра

Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне дјелатности организује у понедјељак 25. септембра у 12 часова у сали број 5 јавну расправу о Нацрту Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту. Овај нацрт усвојили су одборници Скупштине општине Србац на септембарском засједању након чега је ресорно одјељење задужено да спроведе јавну расправу о овом документу. На јавну расправу се такође упућује и Нацрт одлуке о висини трошкова уређења земљишта. 

Нацртом Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту одређује се градско грађевинско земљиште и остало грађевинско земљиште на територији Општине Србац, услови и начин располагања градским грађевинским земљиштем и осталим грађевинским земљиштем у својини Општине Србац, накнада за уређење градског грађевинског земљишта и начин плаћања накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и накнаде за ренту, услови за постављање привремених објеката, површине и висине објеката за које није потребна грађевинска дозвола, продаја индустријског земљишта по зонама (услови, минимални коефицијент изграђености и тржишна цијена, која је нижа од реалних), и друго.

Зоне грађевинског земљишта одређују се према степену опремљености инфраструктуром и удаљеношћу од центра урбане средине, а припадност појединој зони директно утиче на висину трошкова прибављања урбанистичко-грађевинске документације (накнада за уређење градског грађевинског земљишта и накнада за ренту), пореза на непокретност и комуналне накнаде. 

Обзиром да се предметном Одлуком уређују питања од значаја за грађане јединице локалне самоуправе и да исте директно утичу на остваривање права, стварање обавеза и висину трошкова, у циљу што квалитетније израде предметног документа, позивамо Вас да размотрите Нацрт Одлуке и узмете учешће у јавној расправи и изнесете евентуалне примједбе, сугестије, приједлоге и мишљења на Нацрт Одлуке или исте доставите у писменој форми путем протокола Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности општинске управе општине Србац, најдаље до 25.09.2017. године или на e-mail: srbac.urbanizam@teol.net.

Нацрт одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту, као и Нацрт одлуке о висини трошкова уређења земљишта могу се погледати и на нашој интернет страници. 

Comments are closed.