У Српцу почела кампања за безбједнију вожњу трактора
12. март, 2018.
„Ритам“ доминирао у Брчком, Живојин и Исидора постали државни прваци
13. март, 2018.

Конкурс министарства за суфинансирање спортских манифестација отворен до 23. марта

Министарство породице, омладине и спорта позива спортске савезе, спортске организације и спортска стручна удружења у Републици Српској да до 23. марта доставе своје програме спортских манифестација од посебног значаја и значаја за Републику Српску за 2018. годину, ради израде Нацрта програма развоја спорта Републике Српске са приоритеним областима финансирања за 2018. годину.

1. Потребна документација за уврштавање спортских манифестација од посебног значаја за Републику Српску:

Пријава спортског савеза или спортске организације за достављање програма спортских манифестација од посебног значаја за Републику Српску мора да садржи сљедећу документацију, и то:

а) Пројекат реализације спортске манифестације у којем је неопходно назначити:
– учеснике (број учесника, из којих земаља долазе, које старосне доби, и др.),
– ниво такмичења (регионални, балкански, европски и свјетски),
– ефекти значаја за Републику Српску,
– врсту манифестације (екипна, појединачна такмичења и сл.),
– неопходна финансијска средства за реализацију манифестације – приходи и расходи детаљно описани.

б) Сагласност за организацију спортске манифестације на територији Републике Српске (Сагласност издаје Министарство породице, омладине и спорта),

в) Одобрење за организацију такмичења или извод из званичног Календара такмичења матичне балканске, европске или свјетске федерације/асоцијације,

г) Именовање одговорног лица за организацију такмичења и коресподенцију са Министарством породице, омладине и спорта,
д) Копију рјешења о упису у Регистар спортских организација и других организација у области спорта подносиоца захтјева.

2. Потребна документација за уврштавање спортских манифестација од значаја за Републику Српску:

Пријава спортског савеза, спортске организације или спортског стручног удружења у Републици Српској за достављање програма спортских манифестација од значаја за Републику Српску мора да садржи сљедећу документацију, и то:

а) Пројекат реализације спортске манифестације у којем је неопходно назначити:
– учеснике (број учесника, које старосне доби, и др.),
– ефекти значаја за Републику Српску,
– традицију манифестације (колико се дуго одржава иста),
– карактер манифестације (локални, регионални, међународни или едукативни сл.),
– врсту манифестације (екипна, појединачна такмичења и сл.),
– неопходна финансијска средства за реализацију манифестације – приходи и расходи детаљно описани,

б) Сагласност за организацију спортске манифестације на територији Републике Српске (Сагласност издаје Министарство породице, омладине и спорта),

в) Именовање одговорног лица за организацију такмичења и коресподенцију са Министарством породице, омладине и спорта,
г) Копију рјешења о упису у Регистар спортских организација и других организација у области спорта подносиоца захтјева.

Програми спортских манифестација се требају доставити до 23. марта 2018. године, на Пријави за достављање програма спортских манифестација од значаја за Републику Српску (пријава за достављање програма се може преузети на веб адреси: www.vladars.net (Министарства→Министарство породице, омладине и спорта→ Пријава за достављање програма спортских манифестација од посебног значаја и значаја за Републику Српску), на адресу: Министарство породице, омладине и спорта, Трг Републике Српске бр. 1, 78 000 Бања Лука, са назнаком: ”Јавни позив за достављање програма спортских манифестација од посебног значаја и значаја за Републику Српску за 2018. годину.”

Све додатне информације по овом јавном позиву можете добити на телефон: 051/338-835 (контакт особа: Милан Адамовић, виши стручни сарадник).

Спортске манифестације од посебног значаја и значаја за Републику Српску које буду уврштене у Нацрт програма развоја спорта Републике Српске са приоритетним областима финансирања за 2018. годину ће бити суфинансиране од стране Министарства породице, омладине и спорта у складу са усвојеним Буџетом за 2018. годину и ревидираним Програмом развоја спорта Републике Српске са приоритетним областима финансирања за 2018. годину, а све у складу са чланом 4. Правилника о условима и критеријумима за финансирање носилаца развоја спорта Републике Српске (”Службени гласник Републике Српске” бр. 17/10).

Comments are closed.