Поклонили пластеник и краву петочланој породици из Ножичког
6. мај, 2018.
Представа „Давид и ја“ у суботу 12. маја у Српцу
7. мај, 2018.

Kонкурс за суфинансирање изградње, реконструкције, санације и адаптације спортских објеката или терена

Министарство породице, омладине и спорта објавило је конкурс за суфинансирање пројеката изградње, реконструкције, санације и адаптације спортских објеката или терена на територији Републике Српске у 2018. години у укупном износу од 90.000 КМ.

Расподјела буџетских средстава врши се у износу од 1.000 КМ до 10.000 КМ по пројекту, а који се односе на:

а) изградњу спортских објеката или терена;
б) реконструкцију, санацију и адаптацију спортских објеката или терена.

Право учешћа на конкурсу имају:

а) спортске организације Републике Српске које су:
– уписане у Регистар спортских организација и других организација у области спорта,
– доставиле извјештаје о намјенском утрошку средстава уколико су биле финансиране од стране Министарства породице, омладине и спорта у 2017. и 2018. години по било којем основу;
б) јединице локалне самоуправе Републике Српске и
в) образовне институције Републике Српске (основне, средње школе и универзитети).

Оцјењивање и вредновање пријава по конкурсу врши се на основу сљедећих критеријума:

1) Општи критеријуми:
а) начин на који је тај пројекат укључен или наслоњен на јавне политике односно, на који начин доприноси реализацији одређене активности и које ефекте ће имати по заједницу,
б) која услуга, односно јавно добро ће остати заједници након завршетка пројекта и да ли ће добробити/ бенефити за заједницу који настану из тог пројекта бити трајни и на који начин,
в) број људи који ће имати користи од датог пројекта,
г) укљученост волонтера и младих и остале добробити пројекта (заштита околине, промоција родне равноправности и једнаких могућности, потребе особа са инвалидитетом, права мањина, иновације у неком процесу и слично),
д) квалитет и структура буџета самог пројекта.

2) Посебни критеријуми:
а) број спортских објеката и терена у јединици локалне самоуправе,
б) број и категорија потенцијалних корисника спортског објекта или терена (или потенцијални број и врста корисника спортског објекта или терена у изградњи),
в) учешће јединице локалне самоуправе у финансирању пројекта израдње, реконструкције и санације спортских објеката или терена,
г) финансијска оправданост пројекта,
д) учешће у суфинансирању пројеката изградње, реконструкције и санације спортских објеката или терена од стране Министарства породице, омладине и спорта у претходне четири године у јединици локалне самоуправе.

Информације о документацији коју је потребно доставити и друге потребне информације можете прочитати у тексту јавног позива који се налази на интернет страници Владе РС-Министарства породице, омладине и спорта кликом на овај линк

Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања, а министрица задржава право његовог поништавања усљед непредвиђених буџетских ограничења.

Пријаву са потребном документацијом потребно је доставити поштом на адресу Министарства породице, омладине и спорта, Трг Републике Српске бр. 1, 78 000 Бања Лука, са назнаком ”ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА ИЛИ ТЕРЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У 2018. ГОДИНИ”.

Подносиоци пријаве на конкурс су дужни доставити вјеродостојне и тачне податке, доказе или наводе који се траже овим конкурсом. Уколико се утврди да је подносилац пријаве доставио нетачне или лажне податке његова пријава се неће узимати у разматрање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Одобрена средства ће бити исплаћена у складу са расположивим средствима из Буџета за 2018. годину Министарства породице, омладине и спорта.

Министарство породице, омладине и спорта задржава право да измијени одобрена средства у погледу висине износа у случају ребаланса Буџета Републике Српске у текућој 2018. години, као и у случају непотпуног извршења оперативног финансијског плана за 2018. годину.

Све додатне информације о овом конкурсу, можете добити на тел: 051/338-344 (контакт особа: Оливер Гачић, виши стручни сарадник).

Comments are closed.