13. маја, 2013.

Становништво

Повољни геостратегијски, саобраћајни и климатски услови, плодно земљиште, богатство шума, обиље воде и пашњака омогућили су насељавање овог простора у далекој прошлости. Најстарији становници, како наводи […]
13. маја, 2013.

Комунална дјелатност

Снабдијевање становништва водом се врши градским водоводом и непосредно са извора и бунара. За организовано снабдијевање општине водом надлежно је Комунално предузеће ,,Водовод” а.д. Србац.Водоводни систем […]
29. маја, 2013.

Инвестиције

Страни инвеститори На подручју општине Србац послује више предузећа основаних страним капиталом. Поред њих, неколико домаћих предузећа за стратешке партнере имају предузећа из Италије и Њемачке […]