24. март, 2013.

Саобраћај

Саобраћајну мрежу чине саобраћајнице које су подијељене на магистралне, регионалне, локалне и некатегорисане путне правце. На подручју општине Србац, дужина некатегорисаних путева износи 324,61 км (69,98 […]
24. март, 2013.

Привредни ресурси

Окосницу привредног развоја општине Србац чини пољопривреда а најзаступљеније производње су: сточарска (живинарство, свињогојство, говедарство), повртларство (на отвореном и у заштићеним просторима), ратарство са фокусом на […]
24. март, 2013.

Пољопривреда

Општина Србац је изразито пољопривредно подручје, са дугом традицијом пољопривредне производње. Од укупне површине од 45.250 хектара, обрадиве површине заузимају око 22.000 ха или 49 % […]
24. март, 2013.

Хидрографија

Поред Саве и Врбаса, статус ријеке имају водотоци Повелич, Лепеница, Матура, Ина, Савица и Осовица, а све припадају црноморском сливу. Ријека Сава, која представља сјеверну границу […]