23. август, 2017.

Материјали за сједнице

– Материјали за 14. сједницу Скупштине општине Србац, (види фолдер), види… – Материјали за 13. сједницу Скупштине општине Србац, (види фолдер), види… – Материјали за 12. […]
19. август, 2017.

Тендери – 2017. г.

– Позив за достављање понуда за набавку услуга “Израде Шумскопривредне основе за шуме у приватној својини на подручју општине Србац у укупној површини од 3.252,62 ha […]
19. август, 2017.

План набавки

Одлуку о измјени Плана јавних набавки општине Србац за период до 31.12.2018. године, види… План набавки за 2018. годину, види… _____________________________________ Одлуку о допунама Плана јавних […]
19. август, 2017.

Остала документа – 2017.

– Обавјештење о додјели Уговора о испорукама канцеларијског материјала за потребе општинске управе (додатне испоруке), види… – Обавјештење о додјели Уговора о обављању услуга “Изнајмљивања мрежних […]