24. марта, 2013.

Живот у Српцу и могућности развоја

Једна од највећих развојних шанси ове општине свакако је производња здраве хране. Пилеће месо из србачких перадарника својим квалитетом одавно се наметнуло потрошаћима, али су, због […]
24. марта, 2013.

Туризам

Туристичка организација општине Србац, која је носилац највећег броја активности у области развоја туризма, основана је 2005.године са циљем развоја, очувања и заштите туристичких вриједности на […]
24. марта, 2013.

Саобраћај

Саобраћајну мрежу чине саобраћајнице које су подијељене на магистралне, регионалне, локалне и некатегорисане путне правце. На подручју општине Србац, дужина некатегорисаних путева износи 324,61 км (69,98 […]
24. марта, 2013.

Привредни ресурси

Окосницу привредног развоја општине Србац чини пољопривреда а најзаступљеније производње су: сточарска (живинарство, свињогојство, говедарство), повртларство (на отвореном и у заштићеним просторима), ратарство са фокусом на […]