17. јуна, 2013.

Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне дјелатности

Дарио Кресојевић Број канцеларије: 12 Тел: 051/741-343, локал 206, факс 740-152 e-mail: urbanizam.nacelnik@srbac-rs.com . . . . . . . . . . Биографија: Рођен 17. […]
17. јуна, 2013.

Одјељење за општу управу

Душко Митрић Број канцеларије: 15 Тел: 051/740-002 локал 204, факс 740-152 e-mail: opstauprava.nacelnik@srbac-rs.com . . .   . . Биографија: Рођен 06. 10. 1968. године. Основну […]
17. јуна, 2013.

Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности

Марко Михољчић Број канцеларије: 14 тел. 051/741-266, локал 208, факс 740-152 e-mail: privreda.nacelnik@srbac-rs.com . . . . . . . . . . . .Биографија: Рођен […]
17. јуна, 2013.

Скупштина

Надлежности: Скупштина општине је орган одлучивања и креирања политике општине. Њене најважније надлежности су сљедеће: – Доноси статут општине, – Доноси одлуке и друга општа акта […]