17. јун, 2013.

Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности

Марко Михољчић Број канцеларије: 14 тел. 051/741-266, локал 208, факс 740-152 e-mail: privreda.nacelnik@srbac-rs.com . . . . . . . . . . . .Биографија: Рођен […]
17. јун, 2013.

Скупштина

Надлежности: Скупштина општине је орган одлучивања и креирања политике општине. Њене најважније надлежности су сљедеће: – Доноси статут општине, – Доноси одлуке и друга општа акта […]
11. јун, 2013.
ssala1

Шалтер сала

Центар за пружање услуга грађанима Радно вријеме Центра је од 7,30 до 14,30 часова. Контакт телефон: 051/740-001 локал 123. Центар за пружање услуга грађанима отворен је […]
11. јун, 2013.

Одјељења

Страница у фази израде…