7. јун, 2013.

Замјеник начелника

Драган Микић Број канцеларије: 18 Тел: 051/745-640 051/745-650 факс: 051/740-152 e-mail: zamjenik.nacelnika@srbac-rs.com . . . . . . . . . Биографија: Рођен 18. 01. 1970. […]
7. јун, 2013.

Начелник општине

Млађан Драгосављевић Број канцеларије: 17 тел: 051/745-640 051/745-650 факс: 740-152 e-mail: nacelnik.opstine@srbac-rs.com . . . . Биографија: Начелник општине Млађан Драгосављевић је рођен 25. 01. 1964. […]
29. мај, 2013.

Инвестиције

Страни инвеститори На подручју општине Србац послује више предузећа основаних страним капиталом. Поред њих, неколико домаћих предузећа за стратешке партнере имају предузећа из Италије и Њемачке […]
13. мај, 2013.

Комунална дјелатност

Снабдијевање становништва водом се врши градским водоводом и непосредно са извора и бунара. За организовано снабдијевање општине водом надлежно је Комунално предузеће ,,Водовод” а.д. Србац.Водоводни систем […]