20. септембар, 2017.

Уређење простора и гр. земљишта

♦ Нацрт одлуке о уређењу простора и грађевинског земљишта, види… ♦ Графички прилог зона, види…  
27. август, 2017.

Анкета за процјену интегритета у општинској управи

Општина Србац је започела активности на припреми и изради свог плана интегритета, у складу са Правилима за израду, увођење и спровођење планова интегритета у Републици Српској. […]
23. август, 2017.

Материјали за сједнице

– Материјали за 24. сједницу Скупштине општине Србац, види… – Материјали за 23. сједницу Скупштине општине Србац, види… – Материјали за 22. сједницу Скупштине општине Србац, […]
19. август, 2017.

Тендери – 2017. г.

– Позив за достављање понуда за набавку услуга “Израде Шумскопривредне основе за шуме у приватној својини на подручју општине Србац у укупној површини од 3.252,62 ha […]