4. јануар, 2019.

Оглас о додјели стипендија

Јавни позив за стипендије 2019. г. види… Апликација – социјални статус, види… Апликација – постдипломске студије, види… Апликација – остали студенти, види… Изјава о непримању стипендије, […]
4. јануар, 2019.

Јавни позив за културне и спортске манифестације

Јавни позив за културне и спортске манифестације, види… Апликативна форма за 2019. г., види…
4. јануар, 2019.

Остала документа – 2019.

Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова-изградње двије септичке јаме, види… Одлуку о поништавању поступка јавне набавке робе “Набавке клипног компресора и 6 (шест) композитних боца […]
10. децембар, 2018.

Избор најбољих спортиста општине Србац у 2018. год

– Јавни позив за избор најбољих спортиста општине Србац, види… – Образац за пријаву, види…