Исплаћена четврта стипендија за студенте
18. август, 2017.
Ана Ћирић едуковала волонтере Црвеног крста из цијеле БиХ
19. август, 2017.

Остала документа – 2017.

– Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова „Реконструкције путева и водопривредних објеката на подручју општине Србац“, види…
– Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе „Резервних дијелова за материјално-техничка средства и опрему Територијалне ватрогасне јединице Србац, за период до 31.12.2017. године“, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке геодетских услуга за потребе општинске управе општине Србац за период до 31. 12. 2017. године, види…
-Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга „Превоза и резања огревног дрвета за потребе општинске управе општине Србац за грејну сезону 2017/2018 године“, види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању геодетских услуга за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2017. године, види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга „Осигурања имовине – објеката у власништву општине Србац за период од септембра 2017. године до септембра 2018. године“, види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга „Осигурања 83 радника општинске управе општине Србац за период од септембра 2017. године до септембра 2018. године“, види…
– Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе „Огревног дрвета (тврди лишћар I и II класе) за потребе општине Србац за грејну сезону 2017/2018 године“, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке радова „Реновирања спомен собе погинулих бораца из Одбрамбено-отаџбинског рата 1991. – 1995. године ( замјена столарије )“, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке робе „Набавке биоверзала и осталих средстава за гашење за потребе Територијалне ватро- Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга „Превоза и резања огревног дрвета за потребе општине Србац за грејну сезону 2017./2018. године“, види…гасне јединице Србац“, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке радова „Крпања ударних рупа и санације коловоза и банкина на локалној путној мрежи и у улицама на подручју општине Србац за период до 31.12.2017. године“, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга „Текућег одржавања материјално техничких средстава и опреме Територијалне ватрогасне јединице Србац за период до 31. 12. 2017. године“, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга „Вршења надзора над спровођењем опште систематске дератизације на територији општине Србац за 2017. годину“, види…
– Обавјештење о дођели Уговора о обављању банкарских услуга (услуга платног промета код пословних банака) за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2017. године (Лот бр. 2), види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке, види…

– Одлуку о поништавању поступка јавне набавке робе „Резервних дијелова за материјално-техничка средства и опрему Територијалне ватрогасне јединице Србац за период до 31.12.2017. године“, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке робе „Ситног инвентара за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12. 2017. године“, види…

Comments are closed.